Polityka Poufności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

informuję, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio Artex Małgorzata Godlewska z siedzibą w Sopocie przy al. Niepodległości 809, adres rejestracji: 81-518 Gdynia, ul Ułańska 2 Przedstawicielem Administratora danych jest Małgorzata Godlewska
2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji zamówienia oraz w celach  handlowo -marketingowych  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b– ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.  Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym celem  realizacji zamówienia/zlecenia oraz podmiotom biorącym udział w ich rozliczeniach. Kategorie odbiorców:
– spedycja, firmy transportowe i kurierskie współpracujące z firmą Studio Artex
– biuro rachunkowe obsługujące Studio Artex
– firmy wdrażające nowe oprogramowania w Studio Artex
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zamówienia/obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
– zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
– posprzedażowej obsługi klientów;
– wypełnienia obowiązku firmy Studio Artex, który wynika z  przepisów podatkowych bądź rachunkowych
5.  posiada Pani/Pan prawo do : żądania od administratora dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
6.  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/realizacji zlecenia/przekazania oferty
8.  Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( profilowaniu )

Przedstawiciel Administratora